Transport poziomy i pionowy


W zakładach produkcyjnych przetwarzany przedmiot do momentu wytworzenia gotowego wyrobu jest wielokrotnie przemieszczany pomiędzy stanowiskami obróbczymi. Zespół czynności związanych ze zmianą miejsca położenia przedmiotu w trakcie produkcji, magazynowania i późniejszej wysyłki do klienta, nazywany jest transportem. W całym procesie transportu następuje wiele czynności manipulacyjnych związanych z podwieszaniem transportowanego przedmiotu. Dąży się do tego, aby prace związane z przemieszczaniem ładunków maksymalnie usprawnić i zmechanizować, a nawet zautomatyzować.

Brak odpowiedniej infrastruktury, służącej do realizacji procesów transportu pionowego i poziomego, można jeszcze dostrzec w naszym kraju w wielu zakładach produkcyjnych. Niewiele hal wyposażonych jest w estakady suwnic i konstrukcje wsporcze dźwignic. Proces powstawania nowych hal produkcyjnych przewiduje projektowanie suwnic już na wstępnym etapie opracowywania technologii.

Często pracownicy fizyczni nie mają do dyspozycji platform transportowych, czy też podnośników nożycowych i muszą przenosić ładunki pomiędzy stanowiskami pracy na „własnych barkach”. Oczywiście są odpowiednie przepisy regulujące kwestie maksymalnych dopuszczalnych ładunków jakie mogą przenosić kobiety i mężczyźni wraz z podaniem maksymalnej odległości i częstotliwości takich działań. Jednak wraz z pojawieniem się na naszym rynku wielkich zachodnich koncernów, pojawiły się też dobre praktyki związane ze stosowaniem osprzętu służącego do przemieszczania ładunków. Większość przedsiębiorców dostrzega zalety stosowania zdejmowalnych urządzeń chwytających w realizacji procesów transportowych. Gdy proces produkcji obejmuje kilka poziomów, to konieczne staję się wyposażenie hali w specjalnie zaprojektowany dźwig towarowy.

Dźwigi towarowe znakomicie realizują procesy transportu pionowego pomiędzy określonymi poziomami. Firma JN projekt zaprojektowała, wykonała, dostarczyła i zamontowała już dźwigi towarowe do fabryk zajmujących się wyrobami celulozowymi oraz do magazynów wyrobów gotowych. Bardzo często urządzenia sterownicze dźwigów towarowych umożliwiają „wysłanie” ładunku na określony poziom lub „przywołanie”, czyli sprowadzenie ładunku ze wskazanego poziomu na poziom, na którym aktualnie znajduje się operator. Transport ładunków na niewielkie odległości możliwy jest również przy wykorzystaniu lekkich suwnic bramowych lub lekkich suwnic bramowych szynowych. Transport worków typu big-bag z posadzki do leja zasypowego realizowany jest natomiast przy wykorzystaniu odpowiednich konstrukcji nazywanych stacjami rozładunku big-bag. Są to konstrukcje stalowe, wyposażone we wciągnik, mogą być również wyposażone w specjalne wygrodzenia i bramki dostępowe.

Urządzenia transportu bliskiego, takie jak suwnice i żurawie, zazwyczaj standardowo wyposażone są w hak nośny, do którego podczepiane są transportowane ładunki. Jednak niewiele ładunków wyposażonych jest w zaczepy umożliwiające podczepienie bezpośrednio na haku dźwignicy. W tym celu stosuje się odpowiednie zawiesia i uchwyty transportowe, które należą do grupy urządzeń transportu bliskiego pod nazwą zdejmowane urządzenia chwytające. Główne wymagania i kierunki związane z bezpieczeństwem osprzętu do podnoszenia określone są w Dyrektywie dotyczącej maszyn 2006/42/WE, zwanej potocznie Dyrektywą maszynową. Dyrektywa podaje ogólne wymagania, natomiast dla poszczególnych grup urządzeń i osprzętu do podnoszenia zostały opracowane normy zharmonizowane z w/w Dyrektywą.

Norma zharmonizowana określa prawną kwalifikację specyfikacji technicznych, która jest podstawą do nadania znaku CE na wyrobie po przeprowadzeniu procesu oceny zgodności, co z kolei umożliwia wprowadzenie wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. W normach zharmonizowanych precyzyjnie określone zostały wymagania bezpieczeństwa dotyczące wytrzymałości mechanicznej, przykłady przeprowadzania badań odbiorczych oraz przykładowe sposoby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Nasza firma wykonała i dostarczyła w ostatnim czasie wiele uchwytów transportowych. Kilka przykładów zamieszczamy poniżej.

Uchwyt do szpul zawieszany na haku żurawia bądź suwnicy z ruchomymi szczękami, które chwytają za krawędź szpuli. Utrzymanie ciężaru zapewnia zacisk uchwytu oraz połączenie kształtowe łap w rantem szpuli.

Uchwyt do szpul

Zdjęcie poniżej pokazuje uchwyt do transportu beczek w pionie zaprojektowany i wykonany przez JN Projekt. Uchwyt posiada zabezpieczenie przed całkowitym zamknięciem szczęk na pusto, co umożliwia prosty sposób podczepiania beczki. Przenoszenie obciążeń poprzez zacisk i wykorzystanie połączenia kształtowego z rantem beczki pozwala na uniknięcie uszkodzeń beczki podczas transportu.

Uchwyt do beczek

Wykonany przez naszą firmę uchwyt do transportu szyn umożliwia przenoszenie szyn dźwigowych.

Uchwyt do transportu szyn

Zaprezentowany poniżej uchwyt montowany jest na jednej widle wózka widłowego, umożliwia zamocowanie od spodu haka z krętlikiem, co stwarza możliwości przenoszenia wielu elementów bez konieczności używania suwnicy lub żurawia.

Uchwyt na widły wózka widłowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *