21 czerwca 2017

Lekkie suwnice podwieszane bez UDTlekkie suwnice podwieszane bez UDT

UDŹWIG Q [t]
ROZPIĘTOŚĆ L [m]
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA Hp [m]
SPOSÓB STEROWANIA
DO PRACY W
TYP
10 26
wg zamówienia
nadajnik radiowy
w hali
SP
kaseta z przewodem
na zewnątrz
specjalnych warunkach

Lekkie podwieszane suwnice bez UDT

Suwnice podwieszane produkcji JN PROJEKT stanowią optymalne rozwiązanie przy transporcie ładunków do około 10t i rozpiętości do 26m. Suwnice podwieszane doskonale realizują procesy transportu poziomego i pionowego w halach, magazynach i na placach składowych. Zaletą zastosowania konstrukcji z dźwigarem podwieszonym do belek mechanizmu jazdy – czołownic jest możliwość montażu torów jezdnych bezpośrednio do konstrukcji dachu obiektu lub konstrukcji stalowej hali. Inne korzyści, to ograniczenie do minimum martwego pola, czyli nie obsługiwanego przez hak obszaru, przy końcach torowiska jak i w kierunku poprzecznym. W przypadku, gdy konstrukcja hali nie jest w stanie przenieść obciążeń od planowanej suwnicy, co sprawdzamy na wstępie ustaleń z klientem, to jesteśmy w stanie zaproponować zaprojektowanie, wykonanie i montaż estakady dedykowanej dla określonej suwnicy i optymalnie dopasowanej do wymiarów hali i istniejących maszyn.

Dźwigary naszych suwnic mają konstrukcję skrzynkową, tzw. blachownicę lub też wykonywane są z profili walcowanych. W naszych rozwiązaniach stosujemy wiele wariantów połączenia dźwigara z czołownicami, co pozwala na optymalne dopasowanie suwnicy do hali i realizowanych w niej procesów logistycznych. Mamy możliwość podniesienia dźwigara pomiędzy torami jezdnymi dla uzyskania maksymalnej, oczekiwanej wysokości podnoszenia lub np. przedłużenia dźwigara poza osie torów jezdnych w celu obsługi obszaru znajdującego się na zewnątrz toru jezdnego suwnicy.

Warianty wyposażenia:

 • z wciągnikiem elektrycznym linowym
 • z wciągnikiem elektrycznym łańcuchowym
 • możliwość zabudowy kilku wciągników na jednej suwnicy
 • z napędami jazdy i podnoszenia wyposażonymi w silniki dwubiegowe
 • z napędami jazdy i podnoszenia wyposażonymi w silniki jednobiegowe sterowane za pomocą przemienników częstotliwości
 • możliwość zmniejszenia wysokości zabudowy i wysokości dźwigara w niskich halach
 • przystosowane do pracy w tandemie
 • dostosowanie do pracy kilku suwnic na jednym torowisku, również do współpracy z istniejącymi suwnicami
 • z dedykowanymi elementami do wykrywania przeszkód na drodze haka, tzw. czujniki antykolizyjne
 • zabudowa dodatkowej instalacji elektrycznej lub pneumatycznej na suwnicy do zasilania urządzeń podwieszonych na haku
 • przystosowane do systemów zasilania w postaci szynoprzewodów, firanek kablowych, trolei
 • inne – wykonania specjalne uzgodnione z klientem