14 kwietnia 2017

Platformy transportoweKażda fabryka lub inna jednostka produkcyjna niezależnie od tego, co produkuje, potrzebuje sprawnej obsługi magazynowej, w tym m.in. wózki paletowe czy transportowe. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy dany zakład wymaga przenoszenia ciężkich ładunków. Jednak to od charakteru prowadzonej działalności produkcyjnej w najwyższym stopniu zależy, jakiego rodzaju magazyn jest odpowiednim rozwiązaniem. Natomiast rodzaj produktów oraz ich wielkość determinuje określoną konstrukcję i tworzenie miejsc składowania, a zatem i wybór adekwatnego systemu transportowego takiego jak platforma transportowa.

Dla prowadzonego procesu technologicznego istotne jest zachowanie płynności produkcji, a więc szybkie i sprawne dostarczenie potrzebnych półproduktów z miejsc ich składowania na linię produkcyjną i odwrotnie, gotowych wyrobów do miejsc odbioru lub wysyłki. Z pewnością przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji produkcji, również poprzez dobranie odpowiedniego rodzaju platform transportowych lub wózków, przyczyni się nie tylko do zdecydowanej poprawy efektywności, ale również wyeliminuje niepotrzebne koszty.

Platforma transportowa więc jest skutecznym rozwiązaniem dla wielu zakładów – to idealne urządzenie do transportu wewnętrznego różnorodnych ładunków: detali, podzespołów, elementów ciężkich oraz ponadgabarytowych na krótkich odcinkach w obrębie hali produkcyjnej i jej otoczeniu.

Platformy transportowe samojezdne i szynowe

Konstrukcja, jaką charakteryzuje się wybrana platforma transportowa, jest wynikiem dostosowania do prowadzonych w danym zakładzie produkcyjnym procesów technologicznych i towarzyszącym im przewozom niezbędnych do produkcji materiałów oraz odbioru gotowych wyrobów. Zgodnie z oczekiwaniami określony ładunek może być załadowany na wózek transportowy w sposób luźny lub w specjalnych gniazdach zabezpieczających przed jego przemieszczeniem, ale niestwarzający ryzyka jego uszkodzenia, a przede wszystkim niezagrażający bezpieczeństwu pracowników. Ponadto każda platforma transportowa może być doposażona w wymagany przez klienta osprzęt technologiczny oraz przystosowana do współpracy z innymi funkcjonującymi na hali produkcyjnej urządzeniami. Oprócz tego wózki transportowe mogą być wyposażone w układ samojezdny lub poruszać się po ściśle wytyczonej trasie uzbrojonej w trakcję szynową. Platformy transportowe można podzielić na następujące rodzaje:

  • platforma transportowa samojezdna – posiada tradycyjny układ kołowy uzbrojony w różnorodne mechanizmy skrętu (dwukierunkowe z jedną osią skrętną, dwukierunkowe z dwiema osiami skrętu, wielokierunkowe z wszystkimi osiami skrętu). Platforma transportowa jest wyposażona w zintegrowany napęd elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny bądź spalinowy mogą być sterowane z wykorzystaniem konsoli sterującej przewodowej lub bezprzewodowo (możliwość sterowania z miejsca najbardziej dogodnego dla operatora), platformy mogą być wyposażone w koła jezdne ze specjalnym bieżnikiem niepowodującym uszkodzeń posadzki.

  • platforma transportowa szynowa – dedykowana przede wszystkim do ładunków ciężkich i wielkogabarytowych. Platforma transportowa porusza się po szynach w linii prostej między nawami wyposażonymi w suwnice lub między halą produkcyjną a stanowiskiem zewnętrznym. Ten rodzaj środka transportu wewnętrznego jest dokładnie dostosowany gabarytami do potrzeb inwestora i prowadzonej przez niego produkcji. Wózek transportowy napędzany jest silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii trakcyjnej lub z sieci energetycznej albo pneumatycznymi, hydraulicznymi bądź spalinowymi z wykorzystaniem sterowania poprzez konsolę sterującą przewodową lub bezprzewodowo.

Platformy transportowe

Duże i małe zakłady produkcyjne, a także magazyny potrzebują sprawnego systemu transportowania towarów. Dotyczy to zarówno przewozów wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Często wykorzystywane są do tego celu wózki paletowe, jednak jeśli rozmaite pakunki są duże i ciężkie najlepiej sprawdzą się platformy transportowe. Mamy najwyższej klasy produkty tego typu, dzięki którym wielkogabarytowe oraz złożone artykuły mogą być przewożone w wybrane miejsca. Wystarczy nabyć odpowiednią liczbę oferowanych konstrukcji, aby stworzyć efektywne i wygodne procedury przemieszczania ładunków. Zachęcamy do sprawdzenia naszych propozycji i kontaktu!   

Niezbędne produkty do wielu miejsc

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zachowania ciągłości produkcji czy dystrybucji. Pewne materiały należy transportować na linię produkcyjną, do magazynów lub punktów wysyłki. Odpowiednio dobrane platformy transportowe pozwolą zoptymalizować na przykład produkcję, co przełoży się na zwiększenie wydajności i tym samym większe zarobki. Budowane u nas maszyny można wykorzystać też w warsztatach, rozmaitych składowiskach i wszędzie tam, gdzie istnieje utwardzona powierzchnia. Polecamy naszym Klientom produkty o różnym udźwigu – od kilku do nawet kilkunastu tysięcy kilogramów.

Platformy samojezdne i szynowe

Warto wiedzieć, że platformy transportowe mogą mieć układ samojezdny bądź poruszać się po wytyczonej szynami trasie. Pierwszy wymieniony rodzaj wyposażony jest w tradycyjny układ kołowy z mechanizmami skrętu, m.in. dwukierunkowym z jedną osią czy wielokierunkowym ze wszystkimi osiami. Taka konstrukcja ma też wbudowany zintegrowany napęd elektryczny, pneumatyczny czy spalinowy i może być sterowana przewodowo lub bezprzewodowo. Co ważne, koła da się wyposażyć w bieżnik chroniący posadzki. Z kolei drugi typ platform transportowych nadaje się do najcięższych ładunków i porusza się wyłącznie po szynach w linii prostej – pomiędzy nawami ze specjalnymi suwnicami.

Platformy transportowe przygotowane na miarę

Końcowa budowa maszyny jest dostosowana do dostępnego miejsca i procesów, które mają miejsce w zakładzie produkcyjnym czy hali magazynowej. Konstrukcja może umożliwiać ładowanie materiałów w sposób luźny bądź w praktycznych gniazdach zabezpieczających przed przemieszczeniem. Dajemy też opcję doposażenia platformy transportowej w wymagane przez Klienta dodatki przystosowane do innych posiadanych urządzeń. Należy również dodać, że oferowane produkty są tworzone z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia długotrwałą niezawodność. W razie potrzeby służmy profesjonalnym doradztwem, aby każdy kontrahent był w pełni usatysfakcjonowany.