21 czerwca 2017

Suwnice z napędem ręcznymsuwnice z napędem ręcznym

UDŹWIG Q [t]
ROZPIĘTOŚĆ L [m]
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA Hp [m]
SPOSÓB STEROWANIA
DO PRACY W
TYP
10 26
wg zamówienia
ręczne przekładanie łańcuchowe z łańcuchem manewrowym w hali
SR
na zewnątrz
specjalnych warunkach

Suwnice z napędem ręcznym produkcji JN PROJEKT stanowią optymalne rozwiązanie przy transporcie ładunków do około 5t i rozpiętości do 15m, do takich wymiarów stanowią najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w wielu branżach przemysłu. Suwnice z napędem ręcznym doskonale realizują procesy transportu poziomego i pionowego w halach i innych zamkniętych przestrzeniach. Zaletą zastosowania tego typu dźwignic jest brak jakiejkolwiek instalacji zasilającej suwnicę, co znacznie obniża koszty zastosowania takiego systemu. Suwnice wyposażone we wszystkie mechanizmy z napędami ręcznymi mogą być wykonane w wersji natorowej i podwieszanej z wykorzystaniem korzyści jakie niesie każdy z typów wskazanych konstrukcji. Suwnice te służą do procesów transportowych realizowanych sporadycznie, bardzo często w miejscach, gdzie doprowadzanie zasilania jest nieopłacalne, a obsługiwane przez nie procesy polegają np. na sporadycznym podnoszeniu serwisowanych elementów i części maszyn i przetransportowaniu ich w miejsce obsługiwane przez inne środki transportu. Bardzo często wykorzystywane są w miejscach, gdzie nie ma możliwości sprowadzenia dźwigu lub przy okresowym pojawianiu się ładunków, które należy unieść lub przetransportować.

Dźwigary naszych suwnic mają konstrukcję skrzynkową, tzw. blachownicę lub też wykonywane są z profili walcowanych. W naszych rozwiązaniach stosujemy wiele wariantów połączenia dźwigara z czołownicami, co pozwala na optymalne dopasowanie suwnicy do miejsca instalacji i realizowanych w nim procesów transportowych.

Warianty wyposażenia:

  • możliwość zabudowy kilku wciągników na jednej suwnicy
  • możliwość zmniejszenia wysokości zabudowy i wysokości dźwigara w niskich halach
  • dostosowanie do pracy kilku suwnic na jednym torowisku, również do współpracy z istniejącymi suwnicami
  • inne – wykonania specjalne uzgodnione z klientem