Oferta – dźwigi towarowe, suwnice pomostowe

PROJEKTOWANIE

 • urządzenia transportu bliskiego:
 • konstrukcje stalowe, estakady suwnic
 • manipulatory
 • platformy transportowe sterowane drogą radiową lub z kasety (jeżdżące po posadzce lub po szynach)
 • przyrządy montażowe
 • przyrządy spawalnicze
 • maszyny i urządzenia z napędami elektrycznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi
 • rozbudowa istniejących maszyn i urządzeń, zmiana parametrów pracy (np. prędkości ruchów roboczych, wprowadzenie sterowania za pośrednictwem przemienników częstotliwości, wizualizacja parametrów pracy na panelu operatorskim)
 • automatyzacja istniejących procesów produkcyjnych
 • dostosowywanie maszyn i urządzeń do zasadniczych wymogów dyrektyw WE
 • analizy wytrzymałościowe MES
 • nadzorowanie i wdrażanie projektów
 • doradztwo techniczne
 • usługi wsparcia operacyjnego związane z prowadzeniem, nadzorem i koordynacją prac podwykonawców

PRODUKCJA

Wykonujemy urządzenia i konstrukcje wg własnych projektów oraz według projektów otrzymanych od klienta.

 • urządzenia transportu bliskiego
 • manipulatory
 • platformy transportowe sterowane drogą radiową lub z kasety (jeżdżące po posadzce lub po szynach)
 • maszyny i urządzenia z napędami elektrycznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi

Powłoki malarskie wykonujemy techniką proszkową lub natryskowo. Gotowy wyrób dostarczamy do klienta.

MONTAŻ

Zajmujemy się kompleksowym montażem wykonywanych przez siebie urządzeń. Zabezpieczamy niezbędny sprzęt do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia procesu montażu. Zwracamy szczególną uwagę na zasady i wymagania BHP.

ODBIÓR TECHNICZNY

Przygotowujemy kompletną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego lub służby techniczne Zamawiającego.
Zajmujemy się zorganizowaniem i dostawą ciężarów do przeprowadzenia prób pod obciążeniem.
Organizujemy całe wyposażenie i obsługę do przeprowadzenia prób.
Uczestniczymy w badaniach, aż do pozytywnego protokołu odbioru.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Kontakt