20 czerwca 2017

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowesuwnica jednodźwigarowa

UDŹWIG Q [t]
ROZPIĘTOŚĆ L [m]
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA Hp [m]
SPOSÓB STEROWANIA
DO PRACY W
TYP
16 40
wg zamówienia
nadajnik radiowy
w hali
SN1
kaseta z przewodem
na zewnątrz
kabina specjalnych warunkach

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe produkcji JN PROJEKT stanowią optymalne rozwiązanie przy transporcie ładunków do około 16t i rozpiętości do 40m, do takich wymiarów stanowią najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w wielu branżach przemysłu. Suwnice jednodźwigarowe doskonale realizują procesy transportu poziomego i pionowego w halach, magazynach i na placach składowych. Zaletą zastosowania jednego dźwigara jest zmniejszenie nacisków kół jezdnych na estakadę suwnicy ze względu na mniejszą masę suwnicy. Inne korzyści, to ograniczenie do minimum martwego pola, czyli nie obsługiwanego przez hak obszaru, przy końcach torowiska.

Dźwigary naszych suwnic mają konstrukcję skrzynkową, tzw. blachownicę lub też wykonywane są z profili walcowanych. W naszych rozwiązaniach stosujemy wiele wariantów połączenia dźwigara z czołownicami, co pozwala na optymalne dopasowanie suwnicy do hali i realizowanych w niej procesów transportowych.

Warianty wyposażenia:

 • z wciągnikiem elektrycznym linowym
 • z wciągnikiem elektrycznym łańcuchowym
 • możliwość zabudowy kilku wciągników na jednej suwnicy
 • z napędami jazdy i podnoszenia wyposażonymi w silniki dwubiegowe
 • z napędami jazdy i podnoszenia wyposażonymi w silniki jednobiegowe sterowane za pomocą przemienników częstotliwości
 • możliwość zmniejszenia wysokości zabudowy i wysokości dźwigara w niskich halach
 • przystosowane do pracy w tandemie
 • dostosowanie do pracy kilku suwnic na jednym torowisku, również do współpracy z istniejącymi suwnicami
 • z dedykowanymi elementami do wykrywania przeszkód na drodze haka, tzw. czujniki antykolizyjne
 • zabudowa dodatkowej instalacji elektrycznej lub pneumatycznej na suwnicy do zasilania urządzeń podwieszonych na haku
 • przystosowane do systemów zasilania w postaci szynoprzewodów, firanek kablowych, trolei
 • inne – wykonania specjalne uzgodnione z klientem