21 czerwca 2017

Suwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowesuwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowe

UDŹWIG Q [t]
ROZPIĘTOŚĆ L [m]
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA Hp [m]
SPOSÓB STEROWANIA
DO PRACY W
TYP
>100 50
wg zamówienia
nadajnik radiowy
w hali
SN2
kaseta z przewodem
na zewnątrz
kabina specjalnych warunkach

Suwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowe produkcji JN PROJEKT stanowią optymalne rozwiązanie przy transporcie ładunków do około 100t i rozpiętości do 50m, stanowią doskonałe rozwiązanie w wielu branżach przemysłu. Suwnice dwudźwigarowe doskonale realizują procesy transportu poziomego i pionowego w halach, magazynach i na placach składowych. Zaletą zastosowania dwóch dźwigarów jest możliwość transportu ładunków o większych masach oraz zmniejszenie wymiaru od najwyższego punktu suwnicy do haka wciągarki jak i dojazdów wciągarki w kierunku torów jezdnych suwnicy. Inne korzyści, to wyższe prędkości jazdy, możliwość wyposażenia suwnicy w pomost obsługowy, możliwość wyposażenia wciągarki w pomost obsługowy oraz zabudowy na jednym wózku wciągarki głównej i pomocniczej. Nasze suwnice, dzięki precyzyjnej regulacji prędkości ruchów roboczych za pomocą przemienników częstotliwości, nadają się do precyzyjnego i zarazem ciężkich prac montażowych i transportowych.

Dźwigary naszych suwnic mają konstrukcję skrzynkową, tzw. blachownicę, rzadziej i przy mniejszych rozpiętościach stosowane są również dźwigary wykonywane są z profili walcowanych. W naszych rozwiązaniach stosujemy wiele wariantów połączenia dźwigara z czołownicami, co pozwala na optymalne dopasowanie suwnicy do hali i realizowanych w niej procesów transportowych.

Warianty wyposażenia:

 • z wciągarką elektryczną linową
 • z wciągarką elektryczną łańcuchowym
 • możliwość zabudowy kilku wciągarek na jednej suwnicy
 • z napędami jazdy i podnoszenia wyposażonymi w silniki dwubiegowe
 • z napędami jazdy i podnoszenia wyposażonymi w silniki jednobiegowe sterowane za pomocą przemienników częstotliwości
 • możliwość zabudowy pomostów obsługowych / serwisowych
 • możliwość wyposażenia suwnicy w klimatyzowaną kabinę
 • możliwość zmniejszenia wysokości zabudowy i wysokości dźwigara w niskich halach
 • przystosowane do pracy w tandemie
 • dostosowanie do pracy kilku suwnic na jednym torowisku, również do współpracy z istniejącymi suwnicami
 • z dedykowanymi elementami do wykrywania przeszkód na drodze haka, tzw. czujniki antykolizyjne
 • zabudowa dodatkowej instalacji elektrycznej lub pneumatycznej na suwnicy do zasilania urządzeń podwieszonych na haku
 • przystosowane do systemów zasilania w postaci szynoprzewodów, firanek kablowych, trolei
 • inne – wykonania specjalne uzgodnione z klientem