14 kwietnia 2017

Suwnicesuwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe ikona

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe

suwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowe ikona

Suwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowe

suwnice bramowe ikona

Suwnice bramowesuwnice półbramowe

suwnice półbramowe

suwnice podwieszane ręczne

suwnice podwieszane ręczne

suwnice podwieszane

suwnice podwieszane

Fabryki i zakłady produkcyjne bez funkcjonowania określonych procesów logistycznych wraz z urządzeniami do transportu bliskiego nie byłyby w stanie sprostać oczekiwaniom rynku. To właśnie na nowoczesnym transporcie wewnętrznym spoczywa zachowanie ciągłości produkcji, jej wydajność oraz, co jest niezwykle istotne, eliminowanie uszkodzeń zarówno półproduktów, jak i już gotowych wyrobów. Coraz większą uwagę przykłada się do realizowania procesów transportowych za pomocą specjalnie do tego zaprojektowanych urządzeń. Zastosowanie odpowiednich urządzeń transportu bliskiego w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy, komfort pracowników oraz bezpieczeństwo realizowanych procesów produkcyjnych.

Transport bliski, czy inaczej wewnętrzny, obejmuje różnorodne i wyspecjalizowane urządzenia dźwigowo-transportowe, dźwigowe oraz transportowe. Dla poprawnej optymalizacji produkcji dobór odpowiedniego środka transportu bliskiego powinien być dostosowany do potrzeb danego zakładu produkcyjnego, konkretnego zadania i ewentualnych założeń dotyczących przyszłości.

Suwnice nie mogą pracować bez określonej infrastruktury, m.in. estakad suwnic i torowisk. Estakada suwnicowa najczęściej stosowana na zewnętrznych placach magazynowych (skład materiałów i gotowych wyrobów) konstrukcja przeznaczona do obsługi stanowisk załadowczych i wyładowczych. Istnieje również możliwość wykorzystania estakady suwnicowej wewnątrz hali produkcyjnej jako konstrukcji całkowicie od niej niezależnej, a tym samym bez obciążeń dla układu nośnego obiektu, w której się znajduje. A więc estakada suwnicowa jest niezależną konstrukcją złożoną z toru podsuwnicowego w postaci układu dwóch równoległych belek podsuwnicowych i podpierających go słupów, najczęściej o schemacie wspornikowym. Jej rozpiętość jest zależna przede wszystkim od występującego procesu technologicznego, który również determinuje odpowiednią rozpiętość suwnicy dedykowanej konkretnym czynnościom. Udźwig, wysokość podnoszenia, liczba suwnic to kolejne aspekty wynikające z charakteru wykonywanych prac, a więc procesu technologicznego, który, co jest niezwykle ważne, ma istotny wpływ na liczbę torowisk. Co to oznacza? Potrzeby produkcyjne danego zakładu przemysłowego mogą w pewnym sensie wymusić zastosowanie dwóch lub trzech torowisk oraz nawet kilku naw estakad suwnicowych. Jest to również podyktowane innymi czynnikami, na które składają się w przypadku stanowisk zewnętrznych zmiany temperatury powietrza (estakada nie może przekroczyć określonej długości), a w przypadku hal, czyli przestrzeni zamkniętych, ta długość może być co prawda większa, ale ograniczona możliwościami obiektu. Bezpieczne i efektywne wykorzystanie estakad suwnicowych to w dużej mierze skuteczny i odpowiedzialny projekt dostosowany do warunków lokalizacyjnych z uwzględnieniem opłacalności inwestycji.