14 kwietnia 2017

Platformy transportoweKażda fabryka lub inna jednostka produkcyjna niezależnie od tego, co produkuje, potrzebuje sprawnej obsługi magazynowej m.in wózki paletowe, transportowe wózki. Jednak to od charakteru prowadzonej działalności produkcyjnej w najwyższym stopniu zależy, jakiego rodzaju magazyn jest odpowiednim rozwiązaniem. Natomiast rodzaj produktów oraz ich wielkość determinuje określoną konstrukcję i tworzenie miejsc składowania, a zatem i wybór adekwatnego systemu transportowego takiego jak platforma transportowa. Dla prowadzonego procesu technologicznego istotne jest zachowanie płynności produkcji, a więc szybkie i sprawne dostarczenie potrzebnych półproduktów z miejsc ich składowania na linię produkcyjną i odwrotnie, gotowych wyrobów do miejsc odbioru lub wysyłki. Z pewnością przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji produkcji, również poprzez dobranie odpowiedniego rodzaju transportu, przyczyni się nie tylko do zdecydowanej poprawy efektywności, ale również wyeliminuje niepotrzebne koszty. Niezwykle skutecznym rozwiązaniem dla wielu zakładów są platformy transportowe – idealne urządzenia do transportu wewnętrznego różnorodnych ładunków: detali, podzespołów, elementów ciężkich oraz ponadgabarytowych na krótkich odcinkach w obrębie hali produkcyjnej i jej otoczeniu.

Platformy transportowe samojezdne i szynowe

Odpowiednia konstrukcja platformy transportowej jest wynikiem dostosowania do prowadzonych w danym zakładzie produkcyjnym procesów technologicznych i towarzyszącym im przewozom niezbędnych do produkcji materiałów oraz odbioru gotowych wyrobów. Zgodnie z oczekiwaniami określony ładunek może być umiejscowiony na platformie w sposób luźny lub w specjalnych gniazdach zabezpieczających przed jego przemieszczeniem, ale nie stwarzający ryzyka jego uszkodzenia, a przede wszystkim niezagrażający bezpieczeństwu pracowników. Ponadto każda platforma transportowa może być doposażona w wymagany przez klienta osprzęt technologiczny oraz przystosowana do współpracy z innymi funkcjonującymi na hali produkcyjnej urządzeniami. Ten rodzaj środka transportowego może być wyposażony w układ samojezdny lub poruszać się po ściśle wytyczonej trasie uzbrojonej w trakcję szynową, transportowe platformy rodzaje:

  • platformy transportowe samojezdne – posiadają tradycyjny układ kołowy uzbrojony w różnorodne mechanizmy skrętu (dwukierunkowe z jedną osią skrętną, dwukierunkowe z dwiema osiami skrętu, wielokierunkowe z wszystkimi osiami skrętu). Platforma transportowa jest wyposażona w zintegrowany napęd elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny bądź spalinowy mogą być sterowane z wykorzystaniem konsoli sterującej przewodowej lub bezprzewodowo (możliwość sterowania z miejsca najbardziej dogodnego dla operatora), platformy mogą być wyposażone w koła jezdne ze specjalnym bieżnikiem nie powodującym uszkodzeń posadzki.

  • platformy transportowe szynowe – dedykowane przede wszystkim do ładunków ciężkich i wielkogabarytowych. Platforma transportowa porusza się po szynach w linii prostej między nawami wyposażonymi w suwnice lub między halą produkcyjną a stanowiskiem zewnętrznym. Ten rodzaj środka transportu wewnętrznego jest dokładnie dostosowany gabarytami do potrzeb inwestora i prowadzonej przez niego produkcji. Wózek transportowy napędzany jest silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii trakcyjnej lub z sieci energetycznej lub pneumatycznymi, hydraulicznymi bądź spalinowymi z wykorzystaniem sterowania poprzez konsolę sterującą przewodową lub bezprzewodowo.